Nordisk Polska sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 61A; 04-028 Warszawa
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS; nr KRS 0000249744
REGON 140388197; NIP: 107-00-03-056
KONTO: Bank Zachodni WBK 86 1090 1056 0000 0001 1169 6519
Kapitał‚ zakładowy: 36 730 000 PLN


Główne zalety systemu PMR

Korzystając z naszego systemu Cyfrowej Łączności Dyspozytorskiej mają Państwo
zapewnione:

 • gwarancję zasięgu na obszarach, na których nie funkcjonują inne sieci
  telekomunikacyjne
 • możliwość indywidualnego tworzenia grup użytkowników oraz personalizacji
  ustawień terminala
 • komunikację pomiędzy członkami grupy w obrębie stacji bazowej nawet w przypadku
  niedostępności pozostałych elementów sieci tzw. tryb stacji izolowanej
 • możliwość zestawiania połączeń indywidualnych, grupowych, alarmowych, duplex
 • wysoką jakość świadczenia usług na podstawie umowy SLA, gwarantującej m.in. 36h
  podtrzymywania zasilania
 • szybkie zestawianie połączeń
 • szybką transmisję danych (od 153kbps)
 • redukcję kosztów elementów wyposażenia systemu, terminali i instalacji
 • łatwiejszą integrację z zewnętrznymi systemami IP

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chcesz otrzymać dodatkowe informacje?

 • Centrala

  biuro [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 40
  fax. +48 22 250 22 60

 • Obsługa klienta

  bok [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 00
  fax. +48 22 250 23 95

 • Program partnerski

  partnerzy [at] nordiskpolska.pl