Nordisk Polska sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 61A; 04-028 Warszawa
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS; nr KRS 0000249744
REGON 140388197; NIP: 107-00-03-056
nr rejestrowy BDO 000138317
KONTO: Bank Zachodni WBK 86 1090 1056 0000 0001 1169 6519
Kapitał‚ zakładowy: 36 730 000 PLN


Odstąpienia i zwroty

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 ze zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło przekazanie do Klienta umowy lub zamówionych urządzeń.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego do nas pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W tym celu można skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Dane korespondencyjne:
Nordisk Polska spółka z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Wojska Polskiego 3/H13
39-300 Mielec
e-mail: bok [at] nordiskpolska.pl
fax: 22 250 23 95

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym (jeżeli takie były pobrane) koszty dostarczenia umowy oraz zamówionych urządzeń. Wyjątkiem są tutaj koszty wynikające z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia jaki oferujemy. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o decyzji o odstąpieniu. Termin ten może zostać wstrzymany do czasu zwrotu lub dostarczenia nam dowodu nadania zamówionych urządzeń.
Zwrot płatności nastąpi przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

Dostarczone urządzenia prosimy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym nastąpiło poinformowanie nas o odstąpieniu od umowy. Uprzejmie prosimy, aby zwracane urządzenie były kompletne i nieuszkodzone w oryginalnym opakowaniu wraz z wszelkimi dołączonymi do urządzenia dokumentami (instrukcje, karty gwarancyjne itp.), ponieważ stanowią one integralną część zestawu.
Informujemy, że zgodnie z Ustawą za zmniejszenie ich wartości wynikającej z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania usługi odpowiada konsument.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów technicznych serdecznie zapraszamy na naszą infolinię (22) 376 40 00, gdzie w godzinach 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pracownicy naszego Biura dołożą wszelkich starań, aby pomóc w ich wyjaśnieniu.

Przykładowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy świadczenia usług

Przykładowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chcesz otrzymać dodatkowe informacje?

 • Centrala

  biuro [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 40
  fax. +48 22 250 22 60

 • Dział obsługi klienta

  bok [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 00
  fax. +48 22 250 23 95
  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
  9:00 – 17:00

 • Formularz kontaktowy