Nordisk Polska sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 61A; 04-028 Warszawa
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS; nr KRS 0000249744
REGON 140388197; NIP: 107-00-03-056
nr rejestrowy BDO 000138317
KONTO: Bank Zachodni WBK 86 1090 1056 0000 0001 1169 6519
Kapitał‚ zakładowy: 36 730 000 PLN


Łączność dyspozytorska

System Cyfrowej Łączności Dyspozytorskiej to sieć telekomunikacyjna zbudowana na bazie
standardu cyfrowej łączności dyspozytorskiej, oferująca usługi łączności dyspozytorskiej
i kryzysowej w zakresie komunikacji głosowej oraz transmisji danych. Ponadto oferowany
podsystem konsoli dyspozytorskiej jest niezależny od sieci radiowej, a sama konsola może
być zainstalowana nawet w miejscu, gdzie nie ma zasięgu sieci dyspozytorskiej.

Nordisk Polska kieruje swoją ofertę systemu Cyfrowej
Łączności Dyspozytorskiej do:

 • administracji rządowej
 • służb mundurowych i samorządowych
 • służb ratownictwa
 • sektora energetycznego

oraz do wszystkich podmiotów, które korzystają lub zamierzają w przyszłości korzystać
z łączności dyspozytorskiej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chcesz otrzymać dodatkowe informacje?

 • Centrala

  biuro [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 40
  fax. +48 22 250 22 60

 • Dział obsługi klienta

  bok [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 00
  fax. +48 22 250 23 95
  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
  9:00 – 17:00

 • Formularz kontaktowy