Nordisk Polska sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 61A; 04-028 Warszawa
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS; nr KRS 0000249744
REGON 140388197; NIP: 107-00-03-056
nr rejestrowy BDO 000138317
KONTO: Bank Zachodni WBK 86 1090 1056 0000 0001 1169 6519
Kapitał‚ zakładowy: 36 730 000 PLN


Telemetria

Rozwój technik bezprzewodowej szerokopasmowej transmisji danych otwiera drzwi
do nowatorskich i dokładnych pomiarów telemetrycznych (M2M).
Za pośrednictwem sieci EVDO CDMA korporacje i mniejsze przedsiębiorstwa mogą mierzyć,
monitorować i zarządzać flotami i grupami różnorodnych urządzeń.

Systemy telemetryczne znajdują zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki.

 • Przemysł

  monitorowanie procesów produkcji, analizowanie danych, zapobieganie przerwom w pracy lub awariom, monitorowanie ważnych aspektów łańcucha produkcji

 • Budownictwo

  inteligentne budynki, zdalne sterowanie oświetleniem lub ogrzewaniem, sprawdzenie możliwości dostępu do budynku

 • Systemy bezpieczeństwa

  agencje ochrony, systemy zabezpieczające budynki lub mienie

 • Energetyka i Paliwa

  zdalne odczyty liczników, monitorowanie stacji przesyłowych, linii energetycznych, gazociągów

 • Ochrona Środowiska i systemy ostrzegania

  monitoring warunków pogodowych, poziomu zanieczyszczeń, temperatury, poziomu opadów, poziomu rzek, monitoring niedźwiedzi, wilków i innych zwierząt

 • Ochrona zdrowia

  telemedycyna – zdalne diagnozowanie i monitorowanie zdrowia pacjentów

 • TLS (Transport/Logistyka
  /Spedycja) i kontrola ruchu

  monitorowanie ruchu pojazdów, lokalizacja (GPS, GSM), przesyłanie informacji o stanie pojazdu: poziom paliwa, temperatura chłodni, prędkość pojazdu; zdalny pobór opłat, wyświetlanie komunikatów drogowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chcesz otrzymać dodatkowe informacje?

 • Centrala

  biuro [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 40
  fax. +48 22 250 22 60

 • Dział obsługi klienta

  bok [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 00
  fax. +48 22 250 23 95
  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
  9:00 – 17:00

 • Formularz kontaktowy