Nordisk Polska sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 61A; 04-028 Warszawa
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS; nr KRS 0000249744
REGON 140388197; NIP: 107-00-03-056
nr rejestrowy BDO 000138317
KONTO: Bank Zachodni WBK 86 1090 1056 0000 0001 1169 6519
Kapitał‚ zakładowy: 36 730 000 PLN


Program partnerski

Poszukujemy firm, które będą pośredniczyły w sprzedaży usług Nordisk Polska Sp. z o.o.
Usługi te uatrakcyjnią i uzupełnią Państwa ofertę, a przez to pozwolą budować przewagę konkurencyjną.

Warunki współpracy:

 • program przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych
 • przystąpienie do programu jest bezpłatne i następuje po podpisaniu umowy partnerskiej

Szukamy firm:

 • ISP, działających w sektorze b2c, obsługujących klientów indywidualnych i szukających rozwiązań, przy pomocy których mogą bez ponoszenia większych nakładów rozszerzyć obszar działania o tereny o małym zagęszczeniu ludności
 • pośredniczących w sprzedaży usług do firm lub klientów indywidualnych, poprzez call-center, poszukujących dodatkowych pozycji poszerzających ich portfolio
 • integratorów obsługujących firmy sprzedających sprzęt teleinformatyczny i świadczących usługi, mogących zaproponować nowe rozwiązania swoim klientom
 • sklepy komputerowe
 • brokerzy GSM i usług powiązanych (np. komisy telefonów, punkty typu „strefa gsm”)

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt partnerzy [at] nordiskpolska.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chcesz otrzymać dodatkowe informacje?

 • Centrala

  biuro [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 40
  fax. +48 22 250 22 60

 • Dział obsługi klienta

  bok [at] nordiskpolska.pl
  tel. +48 22 376 40 00
  fax. +48 22 250 23 95
  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
  9:00 – 17:00

 • Formularz kontaktowy